Vấn đề nội suy

Trong bài viết nhỏ này, chúng tôi xin giới thiệu một số vấn đề liên quan nội suy.

Vấn đề 1: Giới thiệu về nội suy, nội suy Lagrange, nội suy Newton.

Vấn đề 2: Một số hiện tượng lạ trong nội suy (+ hiện tượng lạ trogn giải tích số: hiện tượng Gibs, Hessenberg (Gibs/ Hessenberg phenomenon).

Vấn đề 3: Chọn nút nội suy “tốt nhất”.

Ngoài ra các vấn đề xấp xỉ liên quan Chebyshev, Bernstein, hàm Runge cũng được khảo sát.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: