Một số vấn đề hay của giải tích số

Repeatedly solving Ax=b with same A, different b

http://scicomp.stackexchange.com/questions/5289/repeatedly-solving-a-mathbfx-mathbfb-with-same-a-different-mathbf?rq=1

 

Trong trường hợp đã biết tất cả các multiright b, để giảm chi phí có thể giải hệ AX=B, trong đó B là các cột chứ các vế phải b (b_i, i=1, .., s). Điều này được cài đặt trong gói LAPACK. Khi đó các thao tác trên A được tiết kiệm. Việc náy hoàn toàn tương tự việc tìm nghịch đảo của ma trận bằng cách biến đổi ma trận (A|I_n) thay cho kiểu thực hiện lần lượt: Ax_i= [0; 0; …; 1; …; 0] (chỉ có 1 ở vị trí i) .

x_i là cột thứ i của ma trận nghịch đảo. Cách làm này sẽ tốn chi phí thao tác trên A n lần.

Advertisements

One Response to “Một số vấn đề hay của giải tích số”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: