Một vài ứng dụng của ma trận và định thức

ỨNG DỤNG ĐỊNH THỨC ĐỊNH THỨC  MA TRẬN VANDERMONDE 

Tóm Tắt:

Một ứng dụng thú vị của định vào việc chứng minh sự tồn tại và duy nhất đa thức nội suy được trình bài trong bài viết nhỏ này.

Từ khóa: ma trận (matrix), Vandermonde , đa thức nội suy.

 1. Ma trận Vandermode

  Một số tài liệu tham khảo cho ma trận này là 
  http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19660023042.pdf
  http://en.wikipedia.org/wiki/Vandermonde_matrix
  http://ocw.usu.edu/Electrical_and_Computer_Engineering/Error_Control_Coding/lecture6.pdf
  http://www.math.umn.edu/~garrett/m/algebra/notes/17.pdf

 2. Đa thức nội suy
 3. Sự tồn tại và duy nhất đa thức nội suy
 4. Một số vấn để liên quan
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: