Lực quán tính

Mục đích: Để lý giải công thức lực quán  tính tác động lên dây (trong thiết lập phương trình dao động của dây) Q=-\int_{x_1}^{x_2}\rho(x)\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}dx, trong đó [x_1, x_2] là đoạn khá bé chứa điểm M đang xét đến, \rho là hàm mật độ khối của dây, u(x,t) là chỉ độ lệch của sợi dây so với vị cân bằng tại vị trí x ở thời điểm t. Một số giả thiết cần để thiết lập phương trình dao động của dây là dây mảnh, trọng lượng khá bé so với lực căng, dịch chuyển nhỏ.

Lưu ý: Công thức trên được lý giải bên dưới! Chú ý đạo hàm cấp 2 theo t của u có vai trò như gia tốc.

Một bài viết liên quan (chưa kiểm tra)

Lực quán tính (inertial- quán tính)
Trong cơ học cổ điển, lực quán tính là lực tác động lên vật thể phụ thuộc hoàn toàn vào trạng thái chuyển động của hệ quy chiếu. Hơn nữa, luôn có thể tìm thấy phép biến đổi hệ quy chiếu để trong hệ quy chiếu mới, lực này biến mất.Như vậy, lực quán tính không thể quy về lực cơ bản, vốn là các lực không bao giờ biến mất dưới phép biến đổi hệ quy chiếu. Theo định nghĩa, các hệ quy chiếu mà lực quán tính biến mất là hệ quy chiếu quán tính; còn hệ quy chiếu phi quán tính là hệ quy chiếu có xuất hiện lực quán tính. Các hệ quy chiếu chuyển động thẳng đều (không có gia tốc) so với một hệ quy chiếu quán tính đều là quán tính. Các hệ quy chiếu chuyển động có gia tốc so với một hệ quy chiếu quán tính đều là phi quán tính. Lực quán tính tỷ lệ với khối lượng vật thể và với gia tốc của hệ quy chiếu phi quán tính so với hệ quy chiếu quán tính. Lực này có hướng ngược lại hướng của gia tốc.Lực quán tính được đưa ra, trong cơ học cổ điển, để giải thích hiện tượng cơ học trong những hệ quy chiếu phi quán tính, nơi các định luật cơ học, như định luật Newton, không được thỏa mãn khi chỉ tính đến các lực cơ bản. Nếu coi lực quán tính như một thành phần nằm trong các lực tổng cộng, thì các định luật cơ học sẽ được thỏa mãnCông thức
Xét một vật khối lượng m nằm trong một hệ quy chiếu phi quán tính. Tại một thời điểm nhất định, hệ quy chiếu này chuyển động với gia tốc a so với một hệ quy chiếu quán tính; vật m sẽ chịu lực quán tính:F_{qt} = - m a

Nguồn

Một bái viết tham khảo khác 18_ban-chat-luc-quan-tinh_final
Advertisements

2 Responses to “Lực quán tính”

  1. vanchanh123 Says:

    Chủ đề tiếp theo là hiện tượng truyền nhiệt và phương trình truyền nhiệt.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: