Một số themes tốt

Fleur De Lys,

Toni, NotesIL, Dusk, Regulus.

Tiêu chuẩn chọn một themes là tốt nếu thỏa hai điều kiện sau:

  1. Nền nhạt để đảm bào công thức nổi.
  2. Chứa đầy đủ các link liên kết: phân loại, blog, một số trang của blog.

Cách active:  Tại https://vanchanh123.wordpress.com/wp-admin/themes.php?activated=true&previewed

Gõ tên vào mục search và nhấn vào feature filter và sau đó nhấn vist site và active.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: