Chọn ngôn ngữ lập trình

Trong bài viết này, tôi sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến kinh nghiệm chọn ngôn ngữ lập trình.

Sắp tới, tôi bắt đầu thực hiện  nốt phần thực hành cho đề tài của mình. Do đó, tôi cần tìm hiểu, cần tìm những tư vấn liên quan việc chọn lựa ngôn ngữ lập trình.

Đây là nền tản để thử nghiệm và chứng minh những nhận định được bàn torng phần lý thuyết. Việc chọn một “bến đậu” thích hợp cũng có thể tăng thêm tính tin cậy của khẳng định mà mình đã đề ra.

Tìm hiểu thư viện http://www.numpy.org/

Tìm hiểu một số cộng đồng tính toán số Numerical Linear Algebra, Numerical Analysis.

http://www.caam.rice.edu/software/ARPACK/

http://objectmix.com/fortran/749399-fortran-equivalent-matlabs-eig-function.html

Advertisements

3 Responses to “Chọn ngôn ngữ lập trình”

 1. vanchanh123 Says:

  Python:

  Web download: http://www.python.org/getit/releases/2.7.3/ (mục download)
  Các thư viện chuẩn: http://docs.python.org/3/library/index.html
  Thư viện ma trận: http://www.numpy.org/

  Mẹo Python: http://www.vithon.org/tags/m%E1%BA%B9o-python

  Ngôn ngữ lập trình nào lên ngôi http://vozforums.com/showthread.php?t=1184176

  Một số thư viện ĐSTT cho Python: http://www.scipy.org/Installing_SciPy/Windows

 2. vanchanh123 Says:

  Một trang tham khảo về C++: http://www.cplusplus.com/

  Kích thước ma trận tối đa trong C++ xem tại http://stackoverflow.com/questions/216259/is-there-a-max-array-length-limit-in-c


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: