Ngày quốc tế thiếu nhi

Một sự tình cờ: hôm qua là thứ năm như thường lệ mình có hẹn nhưng mình lên trễ. Nhưng cũngvì lý do đó mà may mắn gặp chịLy, c. Duyên, a Nhàn t, bé  Trâm. Thế là moi người rủ đi Qt thếu nhi mà thực ra là kế hoạch trước đó rồi.

Giai đoạn này cần phải làm nhiều việc khác nhau. Sau khi đấu tranh tư tưởng giữa đi và không đi, mình quyết định đi vì lý do: họcập, nghiên cứu là việc lâu dài và cũng nên giải trí.

Khoảng 7g

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: