Liên quan công thức Bocher

Khoảng 1 năm trước, tôi đã từng nhìn thấy công thức Bocher . Công thức này dùng để xác định các hệ số của đa thức đặc trưng.
Giá trị mà công thức này đem lại là xác định “nhanh” đa thức đặc trưng mà không thông qua tính định thức (với độ phức tạp cao và phải xử lý với ẩn).
Nhưng từ nhanh còn phải xem xét ở khia cạnh, ta phải tính tr(A^j).

Hôm nay, Khi lướt toantin.org, mình thấy một câu hỏi và mình gợi ý, trong gợi ý đó có liên quan một trường hợp đặc biệt của công thức trên.

Đấy là một phần nhỏ tong bài toán mà mình được nhờ hướng dẫn nhưng chưa có cách giải quyết.

Tổng các trị riêng = vết của A.

Trong trường hợp chéo hóa thì bài toán trở nên đơn giản vì hai ma trận đồng dạng thì cùng vết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: