Tạo movie bằng matlab

Link1
Link2

Advertisements
Posted in Tool. 7 Comments »

7 Responses to “Tạo movie bằng matlab”

 1. vanchanh123 Says:

  Ý tưởng: dùng hàm plot ( print để in thêm một số thông tin) và pauss

  Điều gì đã giữ khung hình và xóa hình ảnh? để cho hình ảnh sau hiện lên cùng 1 khung hình. Có phải hàm pauss? Vì plot 2 lần liên tiếp thì hình ảnh sẽ vẽ chồng lên một khung hình

 2. vanchanh123 Says:

  Không có xóa …. vì các hình ảnh trong thử nghiệm trên chồng khích lên nhau…

 3. vanchanh123 Says:

  Dùng clf để xóa màn hình (bị chớp)

 4. vanchanh123 Says:

  Dock các ảnh thành tập hợp các worksheet
  set(0,’DefaultFigureWindowStyle’,’docked’)
  http://www.mathworks.com/help/techdoc/creating_plots/f5-41409.html

 5. vanchanh123 Says:

  Đối với file ảnh. Ví dụ jpg

  for i=1:5
  a=imread(strcat(int2str(i),’.jpg’));
  imshow(a)
  pause(0.3)
  end


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: