Thay đổi cách nhìn nhận vấn đề

1. Một câu hỏi mà tôi đã nhận được từ 2 người nhưng lúc đầu bối rối quá.
d(x+y)=? dx+dy không với x,y là các biến.

Khi hỏi câu này, tôi liên tưởng đến việc đổi biến số df=f'dx nên có hỏi đến y có liên hệ x hay không? Nếu không thì sao? d(x+y)=(1+y')dx, với y'= \frac{dy}{dx}đạo hàm = 0 khi y không phụ thuộc vào x

Nhưng trong khẳng định trên có một sai lầm vì điều đó chỉ đúng khi y là hằng. Và chúng ta đang quan tâm đến hàm một biến.

Khi giả thiết x và y là 2 biến độc lập nhau thì sẽ nhìn ở góc độ nào ?
Xét hàm f(x,y)=x+y, x,y\in R
Khi đó d(x+y)=df(x,y)=\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}dx+\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}dy=1.dx+1.dy=dx+dy
2. Chăm chăm nhìn theo một hướng sẽ khiến chúng mờ đi tầm nhìn hoặc có cái nhìn định kiến.

Xử lý tách kí tự offline tốt thì chúng ta sẽ kết vào nhận dạng kí tự online để nhận dạng từ.

Kết hợp nhận dạng online và offline thì ra gì? Nếu theo quan điểm không đúng thì trở thành offline

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: