Tản mạn dạy toán cao cấp về cực trị hàm nhiều biến

Hôm nay, chuyện buồn lại đến nhưng có ai để tâm sự kia chứ. Nổi niềm riêng cất giữa trong lòng vậy…

Làm rõ điều kiện đủ để hàm hai biến đạt cực đại, tiểu. Chứng minh các khẳng định đó. Nêu ra hướng giải quyết điểm dừng mà tại đó thỏa (\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y})^2=(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2})(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}). Khi đó: điểm này là cực tiểu, cực đại, không phải là cực trị. Chỉ ra một “thuật toán” khi giá trị điểm đó cụ thể

Hướng dẫn cho một bé kinh tế nên cũng khó giải thích một số điều quá gần lý thuyết

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: