Một vấn đề liên quan đến chuỗi số

Cách đơn giản nhất để tiếp cận một vấn đề là đi từ cụ thể đến tổng quát hóa.
Song song đó là hướng đi từ tổng quát đến cụ thể.

Đối với các bậc siêu nhân họ có cái nhìn sâu sắc nên có thể đưa ra các giả thuyết và kiểm định chúng. Có thể việc kiểm định giả thuyết tổng quát bằng các trường hợp cụ thể.
Còn đối với các bậc dân thường có thể sử dụng hướng tiếp cận thứ nhất: từ những cái cụ thể, thêm chút –> thêm được thông tin hay đặc tính … dần dần khái quát dần.

Tôi sẽ dùng hướng tiếp cận này để bàn đến một định lý, đó là định lý cảm hứng cho bài viết này!

Xét tổng \sum_{i=1}^{\infty}(-1)^i
Chúng ta đã biết tổng này không hội tụ… vậy cơ bản không thể tính được tổng vô hạn trên.
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét vài biến đổi và chú ý đến kết quả của nó. Và từ đó đưa ra “giả thuyết”.

Khi rảnh sẽ viết tiếp….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: