Chủ điểm nghiên cứu

Mục đích tìm hiểu kĩ một số kiến thức phục vu cho khoa học tính toán
Các chủ đề được đưa ra vào đầu tuần và được tổng kết vào cuối tuần

Advertisements
Posted in All. 1 Comment »

One Response to “Chủ điểm nghiên cứu”

  1. vanchanh123 Says:

    Tuần 30/5 : Tìm hiểu hàm Legendre function từ quyển “Mathematic method for Physic, 3rd edition”
    Mục tiêu và kết quả đạt được.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: