Một số câu hỏi nghiên cứu

 • [Phần tử hữu hạn] (viết tắt PTHH) So sánh các cách chia miền chẳn hạn tam giác và tứ giác thì cách nào tốt hơn.
 • Thông thường tiêu chuẩn hội tụ bên giải tích là: đủ lớn thì hội tụ. Nhưng vấn đề đặt ra: lớn bao nhiêu?
 • Chứng minh tồn tại thì được nhưng chỉ ra lại rất khó khăn.

  Thông thường bên toán xây dựng các định lý về vấn đề tồn tại chẳn hạn tồn tại nghiệm.
  Hai phương pháp chứng minh quen thuộc là chứng minh tồn tại và pp xây dựng. Đối với các nhà ứng dụng rất quan tâm đến pp chứng minh xây dựng vì thông qua đó chúng ta có được thuật toán xấp xỉ nghiệm hoặc tìm ra nghiệm chính xác. Ví dụ: các định lý trong lý thuyết đồ thì, nguyên lý ánh xạ có, ….

 • [PTHH] Khi cực tiểu hóa phiếm hàm I, người ta xấp xỉ I^n. Tìm cực trị phiếm hàm I^n thông qua điều kiện \delta I^n=0 thì có đảm bảo cực trị hội tụ về cực trị phiếm hàm I hay không ?
 • Advertisements

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: