Một số kinh nghiệm + kĩ thuật

1. Chuỗi sao dễ thương quá. Loại kiểu dữ liệu này tạo nên sự linh hoạt và góp phần dễ dàng tự động hóa.
2. Chuyên biệt hóa: Chuyên biệt–> tốt cho một lớp bài toán nhưng bù lại đánh đổi cho bài toán khác.
3. Tự động hóa những việc không cần suy nghĩ: đơn giản khi gửi xe thì mình gửi xe (ktx) ở hóc hẻm mà ít người quan tâm, khi đó lúc lấy xe thì cũng mặt định đến chổ đó, không cần nhớ, không cần suy nghĩ và tìm nó ở đâu.

4. Học kiến thức tổng hợp sẽ giúp ta thuận lợi hơn trong việc học thuật vì khả năng liên tưởng.

One Response to “Một số kinh nghiệm + kĩ thuật”

  1. Lê Văn Chánh Says:

    Quá trình học tập liên tục


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: