Công việc hiện tại

Advertisements
Posted in All. 2 Comments »

2 Responses to “Công việc hiện tại”

 1. vanchanh123 Says:

  Lấy mẫu sao cho tốt !!

  The resampling of discrete-time signals where the underlying analog signal is non-bandlimited is considered in this paper. We extend the generalized sampling theory developed based on the principle of consistency to resampling. Realizing the resampling system has both discrete input and output, the performance of the resampling filter is considered in l2 instead of the traditionally used L2. We show that the performance of the resampling system depends on the resampling rate instead of the actual interpolating kernels. The theory can be applied to image processing applications like zooming to provide better response to high frequency components. Since the resampling process is discrete in nature, our filter designed to optimize resampling in l2 is shown to outperform other techniques designed in L2.
  http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/ICME.2006.262591

 2. vanchanh123 Says:

  Mạng Bayes
  http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1ng_Bayes

  http://vntelecom.org/diendan/showthread.php?t=68&page=1

  Mô hình mạng Bayesian có thể ứng dụng làm gì?

  Mạng Bayesian được ứng dụng rộng khắp, trong nhiều lĩnh vực khác nhau: kinh tế, y học, điều khiển tự động, xã hội, tin học, xử lý ảnh và trong cả viễn thông. Mục đích chính của nó là dùng để
  – dự đoán
  – chuẩn đoán
  – điều khiển
  – phân tích
  – mô phỏng

  một hệ thống.

  Mạng Bayesian được dùng trong Information Retrieval và gần đây nó được dùng để mô phỏng user preference, network selection…. Đây là một mô hình mạng thông minh mà trong đó các xác suất, các mối liên hệ tương giao giữa các biến có thể thay đổi thông qua quá trình learning và quyết định sai.

  —————–
  http://www.niedermayer.ca/papers/bayesian/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: