Summer court

Chuẩn bị nhiều thứ : các môn học khác nhau, kiến thức và những kinh nghiệm cần thiết cho tương lai

Đặt ra những mục tiêu và kế hoạch thực hiện

Advertisements
Posted in All. 2 Comments »

2 Responses to “Summer court”

  1. vanchanh123 Says:

    Seminar:

    Chủ đề điểm bất động :

      Link :web


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: