LU Method

Lặng lẽ nơi này.
Khi tìm một cách phân tích A=LU cần dùng bên đồ họa thì tôi gặp trở ngại
Tìm lại pp thì nhận thấy :
Lu Method
Trong đó chứ một vấn đề , số hạng trên đường chéo phải khác 0.Do đó phải kết hợp với chuyển vị để tạo ra đường chéo trội.
Problems: [Kincaid]
Prove that the matrix A=[0,1;\\1,1] doesn’t have an LU factorization (Page 140)

Advertisements

One Response to “LU Method”

  1. Lê Văn Chánh Says:

    Bổ sung một số định lý về sự tồn tại phân tích LU. Ví dụ phân tích LU không cần pivot.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: